روسیه: تقاضای جهانی گاز تا ۳۰ سال آینده افزایشی است

معاون وزیر انرژی روسیه تأکید کرد که تقاضای جهانی گاز در ۲۵ تا ۳۰ سال آینده نه‌تنها کاهش نخواهد یافت بلکه به‌دلیل میزان اندک "ردپای کربن" آن افزایش می‌یابد.

معاون وزیر انرژی روسیه تأکید کرد که تقاضای جهانی گاز در ۲۵ تا ۳۰ سال آینده نه‌تنها کاهش نخواهد یافت بلکه به‌دلیل میزان اندک "ردپای کربن" آن افزایش می‌یابد.

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر    بازدید

روسیه: تقاضای جهانی گاز تا ۳۰ سال آینده افزایشی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، پاول سوروکین، معاون وزیر انرژی روسیه روز جمعه در یک گردهمایی تأکید کرد که تقاضای جهانی گاز در 25 تا 30 سال آینده کاهش نخواهد یافت، بلکه به‌دلیل "ردپای کربنِ" اندک این حامل انرژی افزایش می‌یابد.

وی گفت: با توجه به این واقعیت که گاز کمترین میزان ردپای کربن را دارد، انتظار نمی‌رود که مصرف آن طی 25 تا 30 سال آینده کاهش یابد. ما پیش‌بینی می‌کنیم که مصرف گاز فقط افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود تقاضا تا حد زیادی توسط گاز طبیعی مایع تأمین شود.

سوروکین گفت: پیش‌بینی می‌شود بازار گاز مایع طی 15 تا 17 سال آینده 200 میلیون تن رشد کند، این بدان معناست که بازار گاز تاکنون کاملاً جهانی نشده است، اگرچه به‌سمت آن خواهد رفت.

وی افزود: همچنین تشدید رقابت در این بازار پیش‌بینی می‌شود.

ردپای کربن در گذشته به‌صورت "مجموعه کل گازهای گلخانه‌ای خروجی ناشی از یک سازمان، ‌یک رخداد،‌ یک محصول یا یک شخص" تعریف می‌شد.

اما از آنجایی که محاسبه میزان کل ردپای کربن به‌خاطر مقدار زیاد داده‌های مورد لزوم و این حقیقت که دی‌اکسید کربن به‌وسیله رویدادهای طبیعی هم تولید می‌شود،‌ ناممکن است،‌ این تعریف جدید برای ردپای کربن پیشنهاد شده است:

"مقیاسی از مقدار کل خروجی دی‌اکسید کربن و متانول مربوط به یک جمعیت،‌ سیستم یا فعالیت معین با در نظر گرفتن همه منابع، فرونشین‌ها،‌ ذخیره‌شدن‌ها در محدود زمانی و مکانی آن جمعیت، آن ‌سیستم یا فعالیت."

این مقیاس به‌صورت "معادل دی‌اکسید کربن" با استفاده از "پتانسیل گرمایش جهانی 100ساله" محاسبه می‌شود.

"; var result = body.replace(regex, "");