دانش فنی شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

دانش فنی, دانش فنی شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

دانش فنی | شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

دانش فنی

- انجام مهندسی پایه و اخذ دانش فنی بخشی از واحدهای فرآیندی پالایشگاه از شرکت های UOP انگلستان؛ TECHNIP KTI ایتالیا؛ HALDOR TOPSO دانمارک؛ KBC هلند و APS ایتالیا


"; var result = body.replace(regex, "");