شاخص های اقتصادی و سرمایه گذاری طرح پترو پالایشگاه

شاخص های اقتصادی و سرمایه گذاری طرح پترو پالایشگاه

شاخص های اقتصادی و سرمایه گذاری طرح پترو پالایشگاه | شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

شاخص های اقتصادی و سرمایه گذاری طرح پترو پالایشگاه

سیاست های کلی نظام

- جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی

- افزایش ظرفیت تولید صیانت شدة نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ی ارزش صنعت نفت و گاز

- توسعه ی تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه

قانون برنامه ششم توسعه

- دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پالایشی

- ایجاد ظرفیتهای جدید پالایشی به ویژه برای پالایش میعانات گازی و نیز نفت خام تولیدی بسیار سنگین (دولت مکلف است طی ۱۰ سال آینده ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل ۱۰۰ میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را به حداقل ۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.)

سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی

- توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر، برداشت صیانتی از منابع

- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز

- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات فرآورده های نفتی


"; var result = body.replace(regex, "");