ارزش های فردی شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

ارزش های فردی,ارزش های فردی | شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC),شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

ارزش های فردی | شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

ارزش های فردی

▪ ناظر دانستن حضرت حق به اعمال و امید و توکل به او

▪ اعتقاد عملی به نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه

▪ رعایت نظم، اصول و اخلاق دینی در امور شخصی و سازمانی

▪ خیرخواهی و احترام به دیگران

▪ صرفه جویی و رعایت صرفه و صلاح سازمانی

▪ تواضع، خشرویی و صداقت

▪ رازداری و حفظ آبروی دیگران

▪ صبر، بردباری و خویشتن داری

▪ تعهد و وفاداری به سازمان و اهداف آن

▪ روحیه کار تیمی و اولویت داشتن منافع سازمانی


"; var result = body.replace(regex, "");