تاثیرات اقتصادی پالایشگاه آناهیتا

تاثیرات اقتصادی پالایشگاه آناهیتا,تاثیرات اقتصادی طرح

تاثیرات اقتصادی طرح | شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

تاثیرات اقتصادی طرح

- حل بخش اعظم مشکل اشتغال در منطقه

- افزایش رونق اقتصادی و کسب وکار و همچنین توسعه صنایع پایین دستی استان و منطقه غرب کشور

- جلوگیری از خام فروشی و تولید محصولات پتروپالایشی با ارزش افزوده بالاتر

- امکان صادرات محصولات و فرآورده های نفتی به همسایگان غربی کشور


"; var result = body.replace(regex, "");