مبلغ سرمایه گذاری طرح شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

مبلغ سرمایه گذاری طرح آناهیتا, مبلغ آناهیتا, سرمایه گذاری آناهیتا

مبلغ سرمایه گذاری طرح | شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

مبلغ سرمایه گذاری طرح

- برآورد اولیه هزینه سرمایه­ گذاری ثابت و قبل از بهره برداری طرح 3893 میلیون یورو می باشد.


"; var result = body.replace(regex, "");