دلایل توجیهی طرح احداث پترو پالایشگاه

دلایل توجیهی آناهیتا, دلایل احداث آناهیتا

دلایل توجیهی طرح احداث پترو پالایشگاه | شرکت پالایشگاه نفت آناهیتا ( ANORC)

دلایل توجیهی طرح احداث پترو پالایشگاه

  1. - پتروپالایشگاه ها نسل جدیدی از پالایشگاه ها محسوب می شوند که از تجمیع مجتمع های پالایش و پتروشیمی ایجاد شده اند.

  2. - در مجتمـع های پتروپالایشگاهی، هدف تـنها تـولید سـوخت از جمـله گـاز مـایع (ال پـی جـی)، بنزیـن، نفت سـفید، گـازوئیل، مازوت و... نیست، بلکه در کنار چنین محصولاتی فرآورده های ویژه و خوراک های مورد نیاز مجتمع های پلیمری و شیمیایی نیز تولید و عرضه می شوند.

  3. - در مجتمــع هــای پتروپالایش، نفت خام به عنوان خــوراک وارد واحـدهای فرآیندی می شود تا ترکیبی از محصولات سوختی و پایه پتروشیمی تولید شود.

  4. - توسعه پتروپالایشگاه ها باعث افزایش سودآوری و بالا رفتن توان رقابت در بازارهای نفتی می شود، که این امر زمینه افزایش توسعه پتروپالایشگاه ها در کشورهای پیشرفته بوده است

  5. - بی اثر کردن تحریم ها و عدم وابستگی به صادرات نفت خام و توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت.

کلیه گزارشهای معتبر حوزه انرژی در دنیا، از افت تقاضای نفت و فرآورده های نفتی به خصوص بنزین و گازوئیل از سال 2025 خبر می دهند. از سویی دیگر چشم انداز مصرف محصولات پتروشیمی در بلندمدت همچنان صعودی است. لذا عمده کشورهای دارای منابع نفتی، سعی در ایجاد پتروپالایشگا ه ها برای تولید همزمان محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی از نفت خام را دارند.


"; var result = body.replace(regex, "");